Fredsarbete

Det finns verksamhetsmöjligheter både för praktiskt inriktade  och för dem som är intresserade av fredspolitikens innehåll och vill påverka den. Fredsstationen i Böle är ett mångsidigt center för medborgaraktivitet, som upprätthålls av Fredsförbundet. Den gamla Fredriksbergs järnvägsstation har varit i Fredsförbundets ägo sedan år 1984.

Finlands Fredsförbund

 • håller aktivt kontakt med den internationella fredsrörelsen, kampanj- och aktionsnätverk.
 • bedriver kampanjer för att förbjuda personminor och kärnvapen och för en effektivare övervakning av vapenhandeln.
 • lobbar för effektivare konfliktförebyggande, civil krishantering och för att resurser som används till militär upprustning skall kanaliseras till mänsklig säkerhet.
 • ger ut webbtidningen Pax, är med i utgivningen av tidskrifterna Fredsposten och Ydin, publicerar litteratur och uttalanden i fråga om freds- och säkerhetspolitik.
 • verkar som sakkunnigorganisation, som hörs i riksdagen och ministerier i samband med beslutsfattningen om säkerhetspolitik.
 • diskuterar och påverkar både på finska och svenska. Lokalt fredsarbete bedrivs av aktiva lokalföreningar i Närpes, Helsingfors och Mariehamn.
 • fostrar kommande generationer i icke-våldskultur i Fredsskolan, utvecklar metoder för fredsfostran och utbildar handledare för fredsskolan.
 • arrangerar olika slags evenemang som de årligen återkommande Hiroshimadagen, FN:s internationella fredsdag och FN:s nedrustningsvecka.
 • tar vid behov till banderoller och arrangerar fredliga demonstrationer - till exempel kriget i Irak 2003, Finlands minpolitik och vapenhandel med länder som kränker mänskliga rättigheter har gett anledning till det.
 • stöder och skapar fredskultur, distribuerar utställningen Gandhi, King, Ikeda - Fred är mod och utarbetar som bäst en ny utställning Mänsklig säkerhet.
 • arrangerar i mån av möjlighet resor för aktivister till internationella seminarier och andra fredsevenemang.
 • driver ett bibliotek, där man kan finna böcker om fredsforskning, krig och konflikter, säkerhetspolitik, fredskultur och kampanjer samt utländska tidskrifter.