Fredsskola

Fredsskolan är Finlands Fredsförbunds och Fredsfostringsinstitutets gemensamma fredsforstringsverksamhet. I Fredsskolan funderar man på orsakerna till vardagliga och globala konflikter, på mänskliga rättigheter och människors möjligheter att utan våld verka för en bättre värld.

Verksamhet har vi i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Vasa och på andra svenska orter.

 

Vi erbjuder:

- Verksamhetsdagar för grundskolor, gymnasier och andra skolor. I Fredsskolan håller vi inga föreläsningar - med dramametoder får vi igång aktiva, diskuterande och engagerande versamhetsdagar!

- Skolning till pedagoger. Vi skolar årligen nya ledare för verksamhetsdagarna. Vi erbjuder också skolning för lärare och pedagoger där man erbjuder nya redskap för arbetet med barn och unga.

- Läromaterial. Läromaterialet ger läraren en möjlighet att behandla Fredsskolans teman med olika aktiverande metoder före och efter versamhetsdagen.