Fredsskolan lär grupper samlevnad

Fredsskolan, är Fredsförbundet och Fredsfostringsinstitutets verksamhet man haft sedan1998.

Fredskolan riktar sig till grundskolor och erbjuder elever verksamhetsinriktade Fredsskoldagar, under vilka man med hjälp av drama och andra aktiverande metoder får lära sig om vardagliga och globala konflikter, mänskliga rättigheter, globala utvecklingsfrågor och u-ländernas verkligheter. Syftet är att utmana eleverna att tänka på vad fred och icke-våld betyder i deras eget liv.

Aktivitetsdagen är gratis för skolorna. I Helsingfors hålls den på Fredsstationen i Böle, på andra orter kommer handledarna till skolorna.

I Fredsskolan går eleverna via dramaövningar genom olika konfliktsituationer. De arbetar med alternativ till våld och funderar på hur dessa frågor kommer till synes i samhället och globalt.

Fredsskoldagarna leds av utbildade handledare, av vilka många har en grundutbildning som pedagoger eller inom teatervärlden. Handledarnätverket försöker aktivt utveckla

Mera information:
Annukka Toivonen/ Fredsskolans koordinator

050 597 9629 eller

rauhankoulu(at)rauhanliitto.fi

  • dagen är för lågstadielever 3 timmar, för högstadie gymnasie och yrkeskole  elever 4-5 timmar
  • dagen leds av två skolade ledare
  • gruppens storlek är max 28 personer inkl. läraren

.