Dramaberättelserna (innehål av aktivitetsdagar)

Fredsskolan använder olika dramaberättelser i sina aktivitetsdagar. Alla dramaberättelserna är helheter där berättelsen pågår med hjälp av olika dramaövningar. Dramaberättelsernas mål är att stimulera människor till ett aktivt medborgarskap.

Berättelserna är indelade i tre olika kategorier efter årskurserna. Lärarens synvinkel finns också med i varje kategori. Den försäkrar att Fredsskolans aktivitetsdagar och olika teman passar till undervisningen.

  • Berättelserna till årskurs 1 - 3 betonar att man ska acceptera sig själv och ta hänsyn till andra människor. Klassläraren Saara Launio har skrivit lärarens synvinkel.

De fyra utgångspunkter som Owens och Barber har satt upp om användning av drama i undervisning, definierar också väl Fredsskolans dramaverksamhet:

1. En stark tro på att drama är en lek som ska tas på allvar. Det ger en möjlighet att lära i situationen.

2. Erfarenheten som erhålls av dramans användning.

3. Empiriska bevis av att drama fungerar (bl.a. dramaberättelserna).

4. Möjligheten att påverka genom dramaprocessen.

Dramats metoder är verktyg i en process som möjliggör en äkta dialog. De är nästan som byggklossar som stödjer tankeprocessen, med vilka "det osynliga synliggörs". Deras uppgift är att avslöja, lyfta fram till en ny nivå och att på nyt erfara och synliggöra synvinklar, detaljer som vi inte observerar i dagliga och vardagliga situationer och att gemensamt betrakta dem. Inom dramaverksamhet uppmärksammas lyssnande, närvaro, händelser, situationers tyngdpunkt och dess förändring, olika drivkrafter i situationen. Nyckelbegrepp är också spänning, känslor och tankar.