Läroplan

Fredsskolan har sin egen läroplan. Aktivitetsdagar baserar sig på läroplanens mål och principer. Läroplanen består av följande fem delar:

 

1. Fredsskolan - medborgarorganisations- verksamhet


2. Humanistisk människouppfattning och UNESCO:s mål


3. Kritiskhet och hoppets pedagogik


4. Dialogisk uppfostran och konstruktivism


5. Dramaverksamhet

 

Skolämnen, dit man mest beställer Fredsskolor är livsåskådningskunskap, samhällslära, historia, geografi, religion och hälsolära. Alla lärarna, också från andra skolmänen, är naturligtvis välkomna. Fredsskolans verksamhetsmål finns i den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens läroplan. (2004)

Värdegrunden för den grundläggande utbildningen är

 • de mänskliga rättigheterna
 • jämlikhet
 • demokrati
 • acceptans av mångkulturalism

Några av den grundläggande utbildningens ämnesområden som överensstämmer med Fredsskolans teman:

 • att växa som människa
 • deltagande medborgarskap
 • välmående och trygghet
 • ansvaret för välmåendet och den hållbara framtiden
 • kultur-identitet och internationalism
 • trygghet

Den grundläggande undervisningen ska framföra:

 • gemenskap
 • ansvar
 • att respektera individens rättigheter och frihet
 • fördragsamhet
 • förståelse mellan olika kulturer

Värdegrunderna för gymnasieutbildningen  är:

 • internationellt samarbete
 • respekt av livet och de mänskliga rättigheterna
 • demokrati, jämlikhet och välmående

Några av gymnasieutbildningens  ämnesområden som överensstämmer med Fredsskolans teman:

 • ett aktivt medborgarskap
 • välmående och trygghet
 • hållbar utveckling
 • kultur-identitet och kännedom av olika kulturer