Rauhanliitto on Suomen vanhin toimiva rauhanjärjestö

Felix IversenFelix Iversen Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Järjestöllä oli jo Suomen autonomian aikana edeltäjä vuosina 1907-1913. Ensimmäisen maailmansodan puhjettua järjestön toiminta kiellettiin.

Nykyinen Rauhanliitto perustettiin vuonna 1920 nimellä Suomen Rauhanliitto - Kansainliittoyhdistys. Rauhanliittoa olivat perustamassa Felix Iversen, Arvi Grotenfelt, Aarne Selinheimo ja runoilija Onerva.

Rauhanliiton ensimmäisissä toimintaohjelmissa tartuttiin edelleen ajankohtaisiin teemoihin: kansainvälinen oikeus, ristiriitojen väkivallaton sovittelu, viholliskuvista luopuminen, aseistariisunta ja rauhankasvatus.

Liikkeen perustajiin Suomessa kuului aktiivisia ihmisiä eri alueilta, kuten kristillisestä rauhan- ja työväenliikkeestä, raittiusjärjestöistä, naisliikkeestä ja yliopistomaailmasta. Rauhanliiton alkuaikojen toimijoita olivat sellaiset Suomenkin historiassa tunnetut rauhanliittolaiset seurasaaressarauhanliittolaiset seurasaaressahahmot kuten kansanedustajat ja professorit Leo Mechelin ja Väinö Voionmaa, vankien ystävänä tunnettu Mathilda Wrede, kirjailija Selma Anttila ja tohtori Maikki Friberg. Rauhanliittoon kuului myös Suomen tunnetuin aseistakieltäytyjä, sodan aikana vuonna 1941 ammuttu Arndt Pekurinen.

Sodan aikana rauhanjärjestön toiminta oli hankalaa. Muun muassa pitkäaikainen puheenjohtaja Felix Iversen sai Hitleriä kritisoineesta kirjoituksestaan herjaussyytteen. Vaikeuksista huolimatta Rauhanliitto onnistui pysymään hengissä vaikeimpinakin aikoina.

Suomen Rauhanliitto on perustamisestaan lähtien ollut 1892 perustetun International Peace Bureaun (IPB) jäsen. IPB on tänään maailman vanhin ja toiminnaltaan maailman laaja-alaisin kansainvälinen rauhanjärjestöjen verkosto. IPB:n historiallinen yhteys demokratia-ajattelun kehitykseen näkyy muun muassa siinä, että sen perustajat olivat vuotta myöhemmin perustamassa parlamenttien välistä liittoa Inter-parliamentary Unionia. Vuonna 1910 International Peace Bureau sai toiminnastaan Nobelin rauhanpalkinnon.