Jäsenjärjestöt

Rauhanliikkeessä on paljon eri järjestöjä.
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund jäseniä :

Kannattajajäsenjärjestöt

 

Yksityishenkilöt voivat liitty Rauhanliiton tukijäseniksi. Katso lisätietoja täältä.