Kampanjer

Fredsförbundet arbetar också genom internationella kampanjer för totalförbud mot personminor , cluster-vapen, kärnvapen samt för effektivare kontroll av vapenhandeln. Fredsförbundet genomför kampanjerna i Finland och informerar andra länder om situationen i Finland.

Målet med kampanjerna är att påverka internationellt beslutsfattande och internationella avtal. Dialogen mellan regeringarna och medborgarsamhället har ökat betydligt under de senaste åren.

Medborgarorganisationerna tillhandahåller alternativ information och forskning om säkerhet, fred och konflikter. Organisationerna betonar politikens inverkan på människornas säkerhet i vardagen över hela jordklotet.

Medborgarorganisationerna har åstadkommit mycket med icke-våldsmetoder som expertutlåtanden, appeller och demonstrationer. Organisationerna har lyft fram många konflikter som världssamfundet annars skulle ha glömt.

Genom kampanjerna har man fått till stånd etiska praxisregelverk för övervakning av vapenhandeln och ett heltäckande förbudsavtal mot personminor. Man försöker begränsa spridningen av kärnvapen. Den internationella domstolen förklarade år 1996 att hot om att använda kärnvapen är olagligt. Vapenvägran har erkänts som en mänsklig rättighet och man har fäst allvarlig uppmärksamhet vid bruket av barnsoldater. Fredsfostran bedrivs allt mer i våra skolor. Också Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) är till stor det ett resultat av medborgarsamhällets aktivitet.

"Jag försöker förverkliga utopin. Jag tänker inte på om något är svårt att genomföra eller ej, utan om det är nödvändigt eller ej."

Danilo Dolci, "Siciliens Gandhi"

 

  • Fredsförbundet är medlem i Abolition 2000 samt stöder  Mayors for
    Peace -kampanjens målsättningar . Vi vill att alla kärnvapen förbjuds! 

 

 

YK:n vahtikoira

Wilfp:in Reaching criticall will - on yksi parhaista YK:n "vahtikoirista", sivuilta löydät kansalaisjärjestöjen aseidenriisunta-analyysia sekä uutisia YK:sta. Mitä tapahtuu asevalvonnan saralla?