Verksamhetsplan och -berättelse

Fredsförbundets höstmöte godkänner en verksamhetsplan och budget för
nästa år och vårmöte verksamhetsberättelse och bokslut för det
föregående året.