Understödande medlem

Som understödande medlem kan du hjälpa oss att förverkliga kvalitativt god fredsfostran, erbjuda sakkunskap i nedrustningsfrågor och jobba för en bättre, mänskligare värld. Vi uppehåller verksamhetscentret Fredsstationen - med ditt stöd kan vi som takorganisation stöda också andra i deras fredsarbete. Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Som understödande medlem får du hem utan skild ersättning

  • tidskriften Ydin på finska, och/eller
  • tidskriften Fredsposten på svenska fyra gånger om året, samt
  • tidskriften PAX (finska) pappersversion till sommaren, och
  • e-post nyhetsbrev (finska) om våra kampanjer.

Du kan välja vilka tidskrifter du vill få hem och berätta oss om du inte vill få nyhetsbrevet.

Enklast kan bli undertödande medlem / eller betala sitt medlemskap här:

**********************************

Om du redan är understödande medlem och vill använda mera tradionell bankförbindelse : Aktia FI47 4055 0010 7133 58