Understödande medlem

Som understödande medlem kan du hjälpa oss att förverkliga kvalitativt god fredsfostran, erbjuda sakkunskap i nedrustningsfrågor och jobba för en bättre, mänskligare värld. Vi uppehåller verksamhetscentret Fredsstationen - med ditt stöd kan vi som takorganisation stöda också andra i deras fredsarbete. Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Som understödande medlem får du hem utan skild ersättning

  • tidskriften Ydin på finska, och/eller
  • tidskriften Fredsposten på svenska fyra gånger om året, samt
  • tidskriften PAX (finska) pappersversion till sommaren, och
  • e-post nyhetsbrev (finska) om våra kampanjer.

Du kan välja vilka tidskrifter du vill få hem och berätta oss om du inte vill få nyhetsbrevet.

Man kan bli undertödande medlem här:

**********************************

På grund av nedskärningar i statsbudgeten lever också fredsorganisationerna ekonomiskt i ganska strama tider. Understödande medlemmar kan hjälpa ekonomiskt, t.ex med att programmera in ett litet regelbundet stöd, i bankprogrammet, enligt med var och har råd och möjlighet med.     

Konto: Aktia FI47 4055 0010 7133 58