Organisation

Fredsförbundets medlemmar är fredsorganisationer samt undertödande privatpersoner.

Under verksamhetsåret har vi två egentliga möten; vårmötet mars-april och höstmötet under september-oktober.

Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin. Styrelsens arbete undertöds av arbetsutskottet som förberäder ärenden och förverkligar beslut mellan styrelsemötena.

På Fredsförbundets kansli på Fredsstationen jobbar på heltid verksamhetsledare och knaslichef, på deltid informatö samt sakkunnig i global fotsran, och i mån av möjlighet någon projektanställd.

FREDSFÖRBUNDET STYRELSE

Ordförandena 2018

Cronberg Tarja, ordförande
Pontela Risto, viceordförande
Marianne Laxén, viceordförande

Styrelsemedlemmar:

Bror Myllykoski, 2017-2018
Ingvar Smeds, 2017-2018
Kalle Sysikask, 2017-2018
Aarni Tuominen, 2017-2018
Kimmo Wilsak,2017-2018

Ellisaari jaakko, 2018-2019
Kopsa Kaisa, 2018-2019
Jyrki Lappalainen, 2018-2019
Sundman Folke, 2018-2019
Timo Virtala, 2018-2019

Suppleanter 2018

Isik Ulubas
Laura Sankilampi
Vappu Taipale
Elias Vartio

Revisor : Tilintarkastusrengas Oy

 

AttachmentSize
Fredsförbundets Stadgar 2011.pdf57.22 KB