Partner Organisations

KATU - Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto

KEPA - Kepa ry on globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö - Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa

LSV - Lääkärin sosiaalinen vastuu 

Maailma.net

Rauhankasvatusinstituutti

Dagsverke rf - Taksvärkki ry 

STETE - Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi - Den finländska kommittén för europeisk säkerhet

Finlands FN förbundet  - Suomen YK-liitto

Ålands Fredsinstitut

Amnesty International

International Partner Organisations

The International Peace Bureau

International Fellowship of Reconciliation

Svenska Freds-och Skiljedomsförening

Kristna Fredsrörelsen i Sverige