Kampanjer

Fredsförbundet är med i kampanjer:

  • För att förbjuda klustervapen
  • För att få Finland att gå med i förbudsavtalet om personminor
  • För slutlig nedrustning av kärnvapen
  • För effektivare kontroll av vapenexport och lätta vapen

Vi är med i internationella kampanj-nätverk som International Campaign to Ban LAndmines  ICBL, European Network Against Arms Trade), Cluster Munition coaltion CMC, IANSA (International Action Network on Small Arms) samt Control Arms -kampanjen och Abolition 2000