Fredsstationen

 

Fredsskolan, är en verksamhetsform som Fredsförbundet och Fredsfotringsinistitutet idkat sedan 1998.

Fredskolan riktar sig till grundskolor och erbjuder elever
verksamhetsinriktade Fredsskoldagar, under vilka man med hjälp av drama
och andra aktiverande metoder får lära sig om konflikter, mänskliga
rättigheter och flyktingskap. Syftet är att utmana eleverna att tänka
på vad fred och icke-våld betyder i deras eget liv. 

Aktivitetsdagen är gratis för skolorna. I Helsingfors hålls den på
Fredsstationen i Böle, på andra orter kommer handledarna till skolorna.

I Fredsskolan går eleverna via dramaövningar genom olika
konfliktsituationer. De arbetar med alternativ till våld och funderar
på hur dessa frågor kommer till synes i samhället och globalt.

Fredsskoldagarna leds av utbildade handledare, av vilka många har en
grundutbildning som pedagoger eller inom teatervärlden.
Handledarnätverket försöker aktivt utveckla