Verka på din egen ort

Till medlemsorganisationerna i Fredsförbundet hör också svenskspråkiga lokala fredsföreningar. Aktivast är verksamheten idag i Helsingfors, Närpes och Mariehamn, men vi har också aktiva medlemmar i Vasa, Ekenäs och Åbo.

Lokalorganisationerna arrangerar olika slags evenemang och seminarier och håller direkt kontakt med medborgarorganisationer och -aktivister i till exempel Israel, Palestina och Kurdistan.

Ett livligt praktiskt fredsarbete bland invandrare och flyktingar i Finland har pågått redan länge. Lokalföreningarna och de riksomfattande medlemsföreningarna har representanter i Fredsförbundets styrelse.

Aktiva medlemmar i föreningarna informerar i sina regioner om fredsrörelsen både internationellt och i Finland bland annat genom att skriva i lokala tidningar.

se också medlemsorganisationer