(sv) Asioihin pitää vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa

Poliittinen vaikuttamistyö on tiedon tuottamista päättäjien ja kansalaisten käyttöön sekä mediakeskusteluun. Rauhanliitto tuottaa esitteitä ja muunlaista infoa, sekä esimerkiksi vaihtoehtoiset selonteot ja taustapaperit hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoihin.

Järjestö laatii lausuntoja lakialoitteista ja on ollut asiantuntijakuultavana eduskunnan ulkoasiain- tai puolustusvaliokunnissa esimerkiksi kriisinhallintalaista, henkilömiinoista ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Valtionhallinnon kanssa järjestö käy vuoropuhelua muun muassa osallistumalla ministeriöiden työryhmiin pienase- ja asevalvontakysymyksissä. Kansalaisjärjestöt voivat olla mukana myös joissakin YK:n kokouksissa osana valtion virallista delegaatiota.

Yhä useammat valtiot arvostavat aidosti kansalaisjärjestöjen panosta. Kansalaisjärjestöt ovat saaneet entistä tärkeämmän roolin esimerkiksi YK:ssa. Kansalaisjärjestöistä löytyy usein pitkäjänteistä asiantuntemusta ja kontakteja ruohonjuuritasolle, joita monilla hallituksilla ei ole. Säännöllinen vuoropuhelu hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välillä on tuntuvasti lisääntynyt viime vuosina.

Tiedotus-palkin alta löydät Rauhanliiton kannanottoja sekä muita artikkeleja. Muista myös tutustua rauhantyön uutisista kertovaan verkkolehti Paxiin