Fredsarbete från 1920

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund verkar som takorganisation för över tio finländska fredsorganisationer. Medlemsföreningarna är av olika typer, bl.a Vapenvägrarförbundetet, Kristna fredsrörelsen eller lokala fredsorganisationer som Närpes Fredsförening : Helsingfors svenska Fredsvänner eller Emmaus Åland.

Man kan bli understödande medlem i Fredsförbundet.

Fredsförbundet är också aktiv medlem i International Peace Bureau (IPB), världens äldsta fredsorganisation.

Förbundet bedriver fredsfostran genom Fredsskolan som grundades år 1998. Fredsskolan ordnar temadagar för skolelever och studerande. Verksamheten utvecklas av en grupp ledare som är kunniga i dramapedagogik.