Mukaan toimintaan

Rauhankoulu on toimintakenttä kaikille rauhankasvatuksesta kiinnostuneille. Voit osallistua Rauhankouluun ohjaamalla toimintapäiviä, osallistumalla kehittämistyöhön tai tekemällä muuta vapaaehtoistyötä Rauhankoulussa.

Ohjaajaverkosto

Toimintaan pääsee mukaan käymällä Rauhankoulun ohjaajakoulutuksen. Toimintapäivien ohjaajille maksetaan kouluvierailuista työkorvaus 22 euroa ohjaustunnilta. Ohjaajaverkosto kokoontuu säännöllisesti ohjaajatapaamisissa, joissa syvennytään ajankohtaisiin globaalikasvatuksen sisältöihin, opitaan osallistavan draaman työtavoista, rakennetaan ryhmähenkeä, reflektoidaan kokemuksia, ideoidaan ja kehitetään Rauhankoulun toimintaa.