Vaasa

I Vasa kan du beställa Fredsskoledagar för din klass nu! Dagarna tar plats på hösten 2017.

De kostnadsfria aktivitetsdagarna riktar sig till skolklasser (grundskolor och gymnasiet) och studerandegrupper.

Fredsskolans upplevelserika aktivitetsdagar utmanar eleverna att tänka på fred och globala utvecklingsfrågor i sitt eget liv, och hur dessa frågor uttrycker sig i samhället och i vår värld. Under aktivitetsdagarna arbetar eleverna med hjälp av engagerande och inkluderande dramametoder kring frågor om global utveckling, vardagliga och globala konflikter och deras fredliga lösningar, samt människorättsfrågor, jämlikhet och aktivt medborgarskap.

Dagarna är 2-3 timmar långa, beroende på vilken åldersgrupp man riktar sig till. Temat kommer man överens om tillsammans med läraren.

I Vasa och omnejd kommer Fredsskolan till skolorna. Vi behöver ett vanligt, stort klassrum.

Beställa dagar: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Vänligen,

Fredsskolans koordinator,
Annukka Toivonen

050 597 9629
rauhankoulu@rauhanliitto.fi