Köp på nätet!

Böcker, skjortor, ploj-knappar, postkort, tygkassar.... Med temat fred.

Kontakt

Suomen Rauhanliitto
- Finlands Fredsförbund
Loktorget 3
00520 Helsingfors

tfn. 040-717 1575
fax. 09-147297
rauhanliitto@rauhanliitto.fi

Fredsstationen  

 

 

Aktuellt på gång...