Inbjudan Café Freden: På vilket sätt utgör Ryssland en fara för Finland ?

26.4 klo 18-19.30
på Café Freden
Luckans Veranda; adress Georgsgatan 31, Hfrs

Diskuteras denna mycket aktuella säkerhetspolitiska fråga.

Inledare: Pertti Joenniemi, seniorforskare vid Karelska institutionen vid Östra Finlands universitet. Tidigare har han varit verksam bl.a. vid fredsforskningsinstitutet (TAPRI), Tammerfors universitet, samt fredsforskningsinstitutet i Köpenhamn (COPRI).

Kom med och delta i diskussionen!

Arr : Svenska Fredsvänner I Helsingfors i samarbete med Luckan