Inbjudan 23.11.2016 klo 18- : Café Freden Samer och samekultur – samernas situation idag

 

Välkommen till Café Freden, Luckans Veranda, Georgsgatan 31

Diskussionsträff med Petra Laiti, som jobbar som ungdomsrepresentant på City-Sàmit rf.

on berättar om den samiska kulturen och språket och om situationen i dagens Sameland.

Fritt inträde, kaffe/te och kex. Café Freden 2016 är ett samarbete mellan Svenska Fredsvänner  Helsingfors r.f. och Föreningen Luckan r.f.

Med vänlig hälsning
Sirpa Aitosalo, sekreterare