Inbjudan:Kärnvapenfri värld möjlig ?-gästföreläsning och vårmöte, 24.3. Närpes

Närpesnejdens fredsförening har sitt vårmöte lördagen 24.3 på Café Albert, Närpesvägen 35. 

Tillställningen börjar kl. 15

Först hör vi Claus Montonen från den finländsak ICAN kampanjen mot kärnvapen inleda om kärnvapennedrustning och ICAN:s som fick Nobels Fredspris verksamhet. Efter föredraget hålls vårmötet

Välkomna !

Närpesnejdens fredsförening
styrelsen