KUTSU / INBJUDA 29.11. : Café Freden - När kriget kommer till oss

Café Freden
Onsdag 29.11
kl. 18-19.30
Luckans Veranda, Georgsgatan 31, Helsingfors

Diskussionsträff med bibliotekarien och asylrättighetsaktivisten Sunniva Drake, som under rubriken NÄR KRIGET KOMMER TILL OSS  talar om orsak och verkan i vår nuvarande asylpolitik.

Fritt inträde, kaffe/te och kex.

VÄLKOMNA! 

Café Freden 2017 är ett samarbete mellan Svenska Fredsvänner i Helsingfors r.f. och Föreningen Luckan r.f.