Kutsu/ Inbjudan: Syyskokous, Välkommen att följa höstmöte 19.11

Rauhanliiton sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 19.11 kello 12 Rauhanasemalla (Hki, Veturitori 3).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokokousasiat (talousarvio, toimintasuunnitelma 2018 ja valitaan puheenjohtajat ja hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle)

Äänivaltaisia edustajia kokouksessa ovat jäsenyhdistyksien edustajat, mutta myös muut ovat tervetulleita kuuntelemaan ja osallistumaan! Aloitamme perinteisesti keitto-tarjoilulla.

Fredsförbundet har stedgeneligt höstmöte
på Fredsstationen
sö 19.11 kl. 12

(Hfrs, Loktorget 3)

Röstberättigade är medlemsföreningarnas representanter men alla andra är också välkomna att delta.

Vi behandlar stadgeenliga ärenden ( verksamhetsplan, budget 2018 och väljes ordföranden och styrelsemmedellmmar iställer för de som är i tur att avgå ).
Vi börjar med sopp-lunch.