Maailma koulussa -seminaari Turun yliopistolla

Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut tuleva opettaja tai kasvatustieteiden opiskelija lämpimästi tervetulleeksi maksuttomaan Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaariin!

Aika: torstai 6.4.2017 klo 10:15 - 15:30
Paikka: Turun yliopisto, Assistentinkatu 5, Educarium

Millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat tämän päivän ja tulevaisuuden maailmassa? Miten tuetaan kasvua aktiiviseen maailmankansalaisuuteen? Mitä on globaalikasvatus ja miten se linkittyy uuteen opetussuunnitelmaan? Mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa?

Seminaarissa syvennytään uuden opetussuunnitelman painotuksiin ja pohditaan opettajan roolia globaalikasvattajana. Järjestöjen työpajoissa tutustutaan käytännönläheisesti globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa.

Seminaarin osallistujat voivat ilmoittautua kahteen mieleiseensä työpajaan. Ilmoittautumisohjeet ja linkki verkkolomakkeeseen löytyvät viestin lopusta. Järjestöjen opetusmateriaaleihin voi tutustua Educariumin aulassa pidettävällä järjestötorilla. Torin yhteydessä on myös seminaarin infopiste.

Ohjelma

10:15-11:45 Luento: Koulu maailmaa muuttamaan, Edu I

11:45-12:30 Lounastauko

12:30-13:55 Työpajat, osa 1
1. Suomen Rauhanliitto: Osallistavaa draamaa ja kansalaisrohkeutta
2. SPR: Rasismi - mitä se on ja miten siihen voi puuttua?
3. Taksvärkki: Lapsen oikeudet toiminnallisesti
4. Seta: Normikriittisyys: sukupuolinormit ja kasvatus
5. Suomen YK-liitto: Kestävän kehityksen tavoitteet toiminnallisesti

13:55-14:05 Tauko


14:05-15:30 Työpajat, osa 2
1. Suomen Rauhanliitto: Osallistavaa draamaa ja kansalaisrohkeutta
6. WWF: Lihaopas ja muita välineitä vastuullinen ruoka -teeman käsittelyyn
7. Opinkirjo: Maailmankansalaisuutta harjoitellaan lähiympäristössä
8. Rauhankasvatusinstituutti: Ennakkoluuloja minullako? Kaikkia arvostavan ja yhdenvertaisen koulukulttuurin edistäminen
9. Suomen Lähetysseura ja Fokus: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus

Työpajojen kuvaukset

1.      Osallistavaa draamaa ja kansalaisrohkeutta
Rauhankoulun toiminnallisessa työpajassa koetaan 1950-luvun Alabamaan sijoittuva draamatarina rasismin vastaisen liikkeen historiasta, yhdenvertaisuuden edistämisestä ja aktiivisesta kansalaisuudesta.
Draamatarina on kehyskertomus, jossa tarinaa kuljetetaan osallistavien draamamenetelmien avulla. Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisille.  Paja tarjoaa välineitä ohjata lapsia ja nuoria asettumaan toisen asemaan, sekä tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista.
Pajan opetusmateriaali jaetaan osallistujille.

Työpajan toteuttaa: Suomen Rauhanliitto

2.      Rasismi - mitä se on ja miten siihen voi puuttua?
Minkälainen on rasisminvastainen työote ja miksi se on tärkeää? Mitä tehdä jos rasistiset herjat lentävät lasten tai nuorten keskuudessa? Miten opettaja voi puuttua rasismiin erilaisissa tilanteissa? Mitä tietoja ja taitoja kasvatusalan ammattilainen tarvitsee, jotta koulu tai luokka olisi turvallisempi? Työpaja antaa käytännönläheisiä toimintamalleja kasvatusalalle rasismin tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.

Työpajan toteuttaa Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hanke.

3.      Lapsen oikeudet toiminnallisesti
Taksvärkin työpaja antaa innostavia työkaluja käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja niiden toteutumista lasten ja nuorten elämässä eri puolilla maailmaa. Työpajassa tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, saadaan lisätietoja lapsen oikeuksien toteutumisesta globaalissa maailmassa sekä tutustutaan Taksvärkki ry:n toiminnallisiin harjoituksiin, joissa yhdistyvät oma pohdinta ja kokemuksellisuus. Työpajassa ja harjoituksissa käsitellään lisäksi muun muassa globaalia oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Työpajan pohjana on Taksvärkin suosittu OIKEESTI! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn. Osallistujat saavat oppaan maksutta mukaansa.

Työpajan toteuttaa: Taksvärkki ry

4.      Normikriittisyys: sukupuolinormit ja kasvatus
Setan työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa perehdytään siihen, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuutta.

Työpajan toteuttaa: Seta

5.      Kestävän kehityksen tavoitteet toiminnallisesti
Pajassa tutustutaan uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sekä YK:n päätöksentekoon muun muassa toiminnallisen ja oppilaskeskeisen Malli-YK-kokoussimulaation avulla. Pajassa pohditaan, mitä kestävä kehitys on ja miten kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät laaja-alaisissa opetuskokonaisuuksissa ja koulun arjessa. Harjoittelemme Malli-YK-kokoussimulaatiota, joka on dialoginen tapa käsitellä kestävän kehityksen teemoja tai vaikkapa koulussa esiintyviä haasteita.  Menetelmä tukee aktiivista kansalaisuutta sekä tarjoaa erinomaisen tavan perehtyä valtioiden erilaisiin poliittisiin näkemyksiin ja neuvotteluiden merkitykseen. Menetelmä sopii erityisesti yläkouluihin ja lukioihin, mutta pajan toiminnallisia tehtäviä voidaan hyödyntää myös alakouluissa.
Työpajan toteuttaa: Suomen YK-liitto

Työpajan toteuttaa: Opettajat ilman rajoja -verkosto

6.      WWF:n Lihaopas ja muita välineitä vastuullinen ruoka -teeman käsittelyyn
Ruokavalintamme vaikuttavat paitsi omaan hyvinvointiimme ja lähiympäristöömme myös kehitysmaiden kotien arkeen ja ympäristöön. Työpajassa paneudutaan ruoantuotannon ja -kulutuksen globaaleihin ympäristövaikutuksiin ja yksilön vaikutusmahdollisuuksiin. Kuinka aihetta voi käsitellä eri ikäisten kanssa? Paja antaa valmiudet toteuttaa vastuullinen ruoka -teeman opetuskokonaisuus WWF:n tarjoamien materiaalien avulla.

Työpajan toteuttaa: WWF

7.         Maailmankansalaisuutta harjoitellaan lähiympäristössä
Työpajassa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin, joiden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita vaikuttamaan ensin lähiympäristöönsä ja sitä kautta laajemmin ympäröivään maailmaan. Työpajassa pohditaan maailmankansalaisen taitoja ja niiden kehittymistä sekä tutustutaan konkreettisiin työtapoihin ja harjoitteisiin, joiden avulla asiaan voidaan tarttua opetuksessa. Työpajassa hyödynnetään alakoulun yhteiskunnalliseen kasvatukseen soveltuvaa Yks, kaks toimimaan! -materiaalia sekä Maailmanpaja-oppaan globaalikasvatustehtäviä.

Työpajan toteuttaa: Kehittämiskeskus Opinkirjo

8.      Ennakkoluuloja minullako? Kaikkia arvostavan ja yhdenvertaisen koulukulttuurin edistäminen
Meistä kaikilla on ennakkoluuloja ja normatiivisia oletuksia. Rauhankasvatusinstituutin työpajassa opitaan tunnistamaan omaa ajattelua ja sellaisia koulun ja opetuksen rakenteita, jotka estävät kaikille viihtyisän, yhdenvertaisen koulun toteutumista. Työpajan harjoitukset ovat toiminnallisia ja keskustelua herättäviä. Käytännönläheisten harjoitusten avulla pohditaan jokaisen omia ennakkoluuloja, identiteettiä, yhdenvertaisuutta edistävää työotetta koulussa ja moninaisuuden kohtaamista.

Työpajan toteuttaa: Rauhankasvatusinstituutti

9.      Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
Miten "luemme" uskontoja ja uskontojen moninaisuutta ympärillämme? Minkälaisia mielikuvia saamme uskonnoista mediasta? Minkälaista on uskontojen välinen vuorovaikutus ja yhteistyö? Miten voidaan lisätä uskontodialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa tutustumme lisäksi oppimateriaaleihin ja toiminnallisissa harjoituksissa pohdimme uskontojen moninaisuutta ja niihin liitettyjä stereotypioita, sekä harjoittelemme dialogitaitoja.

Työpajan toteuttaa: Suomen Lähetysseura ja Fokus ry

* * *
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu seminaariin 30.3.2017 mennessä verkkolomakkeella. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Järjestötori
Tutustu globaalikasvatusjärjestöjen opetusmateriaaliatarjontaan Maailma koulussa -seminaarin järjestötorilla! Materiaalit ovat maksuttomia ja niitä on tarjolla niin kauan kuin niitä riittää. Tori on avoinna torstaina 6.4. klo 9:30-15:30. Tervetuloa!

Lisätietoa
Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi / 050 317 6697
www.globaalikasvatus.fi/verkosto/maailma-koulussa-seminaarit