Rauhankoulun toimintapäivät kouluille 2017

Tiedote 27.2.2017

Tarjoa oppilaillesi ajatuksia herättävät Rauhankoulu-päivät!

Rauhankoulu tarjoaa koululuokille ja opiskelijaryhmille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Vaasan alueella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja laaja-alaista osaamista, toimivat ilmiöpohjaisen oppimisen tukena ja oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.

MIKÄ?
Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n yhteistä globaalikasvatustoimintaa, joka noudattaa YK:n yleisiä rauhankasvatustavoitteita. Rauhankoulun hanketta toteutetaan vuosina 2017-2018 ulkoministeriön globaalikasvatustuella.

Rauhankoulun toimintapäivät ovat suunnattu peruskoulun 4.-9. luokille ja lukioryhmille. Toimintapäivien aikana opitaan draaman työtapojen avulla globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, ihmisoikeuskysymyksistä, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle luokalle kahdesta Rauhankoulu-päivästä sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä. Rauhankoulu-päiviä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.

Globaalikasvatuksen sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan ja luokan toiveiden mukaan. Lisää tietoa toimintapäivien sisällöistä löydät täältä.

MISSÄ?
Pääkaupunkiseudulla Rauhankoulu toimii Rauhanasemalla (Veturitori 3) Itä-Pasilassa.
Turussa, Tampereella ja Vaasan alueella rauhankouluohjaajat tuovat toimintapäivät kouluun. Tilana voi toimia esimerkiksi luokkahuone tai liikuntasali.

MILLOIN?
Kevään 2017 Rauhankoulu-päivät painottuvat huhti-toukokuulle. Syksyllä toimintapäiviä toteutetaan koko lukukauden ajan. Rauhankoulun toimintakokonaisuus muodostuu kahdesta toimintapäivästä (kesto 2-3 tuntia), sekä ennakko- ja välitehtävistä. Toimintapäivät eivät ole peräkkäisiä päiviä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi.

MITEN?
Kyselyt ja varaukset sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi
Lisää tietoa myös puhelimitse: 050 597 9629
ja nettisivuillamme: www.rauhankoulu.fi