Rauhanliitolta uusi kirja: Näkökulmia Ukrainan todellisuuteen

Näkökulmia Ukrainan todellisuuteen tarkastelee Ukrainassa vuodesta 2014
käytyä sotaa ja maan poliittista tilannetta pääosin ukrainalaisten
siviilien näkökulmasta. Kuinka sota vaikuttaa taistelualueilla ja niiden
lähellä asuvien elämään, on yksi kirjan keskeisistä kysymyksistä.

Kirjassa käsitellään myös Ukrainan poliittista tilannetta, korruptiota
ja kaivosteollisuuden, yhden Ukrainan talouden tukipylvään, tilaa sekä
tulevaisuuden näkymiä.

Ukrainassa tapahtuu myös uudistuksia, esimerkiksi koulu-uudistusta toteutetaan, ja tavoitteena on demokratian vahvistaminen.

Artikkelien kirjoittajat ovat Vitalii Atanasov, Oxana Chelysheva, Peter Lodenius ja Iryna Sabor. Kirjan ovat toimittaneet Laura Lodenius ja Timo Mielonen. Kirja on julkaistu ulkoasiainministeriön avustuksella kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Kirjan verkkoversio on luettavissa täältä.