Rauhanliiton vuosikokous 15.4. / Fredsförbundets årsmöte 15.4.

Rauhanliiton vuosikokous pidetään sunnuntaina  15.4.2018 klo 12 Rauhanasemalla (Veturitori 3, Helsinki).

Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2017, sekä jäsenaloite, joka koskee rauhanpoliittisen ohjelman laatimista Suomelle.

Äänivaltaisia edustajia kokouksessa ovat Rauhanliiton jäsenjärjestöjen nimeämät edustajat. Myös tukijäsenet ja aktiivit ovat tervetulleita seuramaan kokousta!

Kokouksen yhteydessä liiton tiedottaja Tuuli Vuori esittelee Rauhanliiton tulevaa viestintästartegiaa ja erityisesti sosiaalisen median käyttöä voi käyttää yhdistysten työn ja varainkeruun apuna.

***

Fredsförbundets årsmöte hålls lördagen 15.4. kl 12 på Fredsstationen. Man behandlas stadgenliga ärenden som verksamhetsberättelse och bokslut 2017. Dessutom behandlas en medlemsmotion om att förebereda ett fredspolituks program för Finland.

Informatören Tuuli Vuori berättar på mötet om den informationsstartegi som man håller på att göra till förbundet och hur föreningar kan använda sociala medier till stöd för sitt informationsarbete och medelinskaffning också.

Röstberättiagde är de som medlemsorganisationerna valt som sina representantter men alla är välkomna att delta!