Kannanotto: Syyrian rauhaa rakennettava – Suomelle rauhanpoliittinen ohjelma

Kannanotto 15.4.2018 (på svenska se nedan) / in English see here

Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan tekemät ohjusiskut Syyriaan eivät ole Rauhanliiton mielestä oikea ratkaisu ja tapa antaa ”viestiä” tässä poliittisessa tilanteessa, jossa Syyrian sota on osa isompaa suurvaltapolitiikkaa. Rauhanliikkeessä ollaan huolissaan, että pommitusten seurauksena konflikti eskaloituu, ja ennen kaikkea että ydinasevaltojen suhteet kylmenevät entisestään ja vaarallinen uhkailukierre ja aseidenkalistelu vain pahenevat.

Kemiallisten aseiden käyttö on sotarikos, johon syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan. Tärkeää olisi nyt saada oikeaa tietoa kemiallisten aseiden käytöstä. Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tarkastajien olisi nyt päästävä alueelle tekemään tarvittavat tarkastukset. Myös Suomella olisi annettavaa muun muassa kemiallisten aseiden käytön todentamisessa, jotta faktat saataisiin selville ja syylliset tilille.  

Suomen ulkopoliittisten päättäjien pitäisi aktiivisesti edistää rauhaa ja dialogia, puhua rauhan puolesta, eikä vain myötäillä suurvaltoja.

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund -järjestöllä oli 15.4.2018 kevätkokous. Rauhanliitto on kattojärjestö 16 suomalaiselle rauhanjärjestölle. Se edistää työllään rauhaa, aseidenriisuntaa ja rauhankasvatusta Suomessa ja maailmanlaajuisesti.
Kevätkokous päätti myös esittää Suomen hallitukselle, että se perustaisi parlamentaarisen komitean valmistelemaan Suomelle rauhanpoliittisen ohjelman.

 

**********************

Syrien behöver fredsbyggande! Finland behöver ett fredspolitiskt program

USA:s, Storbritanniens och Frankrikes missilattacker mot mål i Syrien är, anser Fredsförbundet, inte rätt lösning och sätt att ”signalera” i den rådande politiska situationen där kriget i Syrien ingår i en större stormaktspolitik. Inom fredsrörelsen är man oroad att konflikten eskalerar till följd av bombningarna och framför allt att kärnvapenmakternas relationer blir ännu frostigare, med en allt värre hotspiral och ökat vapenskrammel.

Bruk av kemiska vapen är en krigsförbrytelse, som de skyldiga måste ställas till svars för. Nu vore det viktigt att få korrekt information om användningen av kemiska vapen. Inspektörer från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) borde få tillträde till området och göra de inspektioner som behövs. Också Finland kunde göra en insats exempelvis i påvisandet av att kemiska vapen använts, så att fakta kan konstateras och de skyldiga fås till svars.

Finlands utrikespolitiska beslutsfattare bör aktivare främja fred och dialog, vara fredsförespråkare och inte bara rätta sig efter stormakterna.

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund, som är paraplyorganisation för 16 finländska fredsorganisationer, höll sitt vårmöte 15.4.2018. Förbundet arbetar för främjandet av fred, nedrustning och fredsfostran i Finland och globalt.
På vårmötet beslöts bland annat att föreslå för landets regering att tillsätta en parlamentarisk kommitté för beredning av ett fredspolitiskt program för Finland.