Syyskokous / Höstmöte 11.11.2018

Rauhanliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 11.11.
kello 12 Rauhanasemalla (Hki, Veturitori 3).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokokousasiat (talousarvio,
toimintasuunnitelma 2019 ja valitaan puheenjohtajat ja hallitukseen
jäseniä erovuoroisten tilalle).

Äänivaltaisia edustajia kokouksessa ovat jäsenyhdistyksien edustajat,
mutta myös muut ovat tervetulleita kuuntelemaan ja osallistumaan!

Kokouksen lisäksi ohjelmassa on keittotarjoilu ja Sadankomitean
puheenjohtaja Timo Mielosen alustus rauhanliikkeen suunnitelmista kohti vaaleja ja 2020-lukua.

************************************************************

Fredsförbundet har stedgeneligt höstmöte på Fredsstationen (Hfrs, Loktorget 3) sö 19.11 kl. 12.

Röstberättigade är medlemsföreningarnas representanter men alla andra är också välkomna att delta.

Vi behandlar stadgeenliga ärenden (verksamhetsplan, budget 2019 och väljes ordföranden och styrelsemmedellmmar iställer för de som är i tur att avgå).
Vi börjar med sopp-lunch.