Kampanjaverkostot

Rauhanliitto toimii useissa kansainvälisissä verkostoissa, joiden kanssa edistämme muun muassa

  • ydinaseiden täyskieltoa
  • rypäleaseiden täyskieltoa ja Suomen liittymistä rypäleaseet kieltävään Oslon sopimukseen.
  • tehokkaampaa asekaupan ja pienaseiden leviämisen valvontaa mukaan lukien kansainvälisen asekauppasopimuksen ATT:n (Arms Trade Treaty) todellinen toteutuminen myös käytännössä.
  • tappajarobottien ja pitkälle autonomisoitujen  asejärjestelmien kehittämisen ja käytön kieltoa

Tarvitsemme kampanjatyössämme sekä asiantuntijoita että aktiivisten kansalaisten toimintaa. Kampanjoiden kautta luomme poliittista painetta ja saamme vauhtia aseriisuntaan virallisilla foorumeilla.

Tärkein keinomme on vaikuttaminen päätöksentekoon, kuten uusien sopimusjärjestelmien syntymiseen. Kampanjoiden tehtävänä on myös nostaa rauhan ja konfliktinehkäisyn kysymyksiä median asialistalle ja laajempaan keskusteluun.

Kansainväliset verkostomme

International Peace Bureau, IPB
IPB on maailman vanhin ja laaja-alaisin kansainvälinen rauhanjärjestö. Rauhanliitto on aktiivinen IPB:n jäsen ja toiminnanjohtajamme Laura Lodenius on yksi järjestön varapuheenjohtajista.

Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumi, AEPF
Suomen Aasia–Eurooppa-verkosto AEPF on kansalaisfoorumi, joka on osa aasialais-eurooppalaista Asia Europe People’s Forum -verkostoa.

Campaign to Stop Killer Robots
Robottiaseiden vastaisen kansainvälisen kampanjaverkoston tavoitteena on kieltää täysautonomisten asejärjestelmien eli niin kutsuttujen tappajarobottien kehittäminen, valmistaminen ja käyttö. Lue täältä, mitä robottiaseet ovat.

Cluster Munition Coalition, CMC
CMC on kampanjaverkosto, joka ajaa rypäleaseiden kieltoa ja hävittämistä. Lue lisää rypäleaseista täältä.

European Network Against Arms Trade, ENAAT
ENAAT on eurooppalainen verkosto, johon kuuluu asekaupan vastaista työtä tekeviä järjestöjä ja ryhmiä. Verkosto tapaa säännöllisesi ja vaihtaa tietoa muun muassa maidensa asevientiin ja -tuotantoon liittyvistä aiheista myös kokousten välillä.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN
ICAN on ydinasekieltoa ajava kampanjaverkosto. Rauhanliitto toimii osana verkoston Suomen osastoa (ICAN Finland). Ydinaseista voit lukea enemmän täältä.

International Campaign to Ban Landmines, ICBL
Kansainvälinen miinakieltoa ajava verkosto vaikutti olennaisesti henkilömiinat kieltävän Ottawan sopimuksen syntyyn. Nobelin rauhanpalkinnon saanut kampanja työskentelee nykyisin miinakiellon universalisoimisen puolesta ja edistää konkreettista työtä henkilömiinojen hävittämiseksi. Rauhanliitto koordinoi miinakieltokampanjaa Suomessa 1990-luvun
puolivälistä lähtien.
Lue lisää miinakiellosta täältä.

******************************

Lisäksi osallistumme pienasekampanjointia koordinoivaan IANSA:an (International Action Network on Small Arms) sekä toteuttamme yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa asekaupan tiukempaa valvontaa ajavaa Control Arms -kampanjaa Suomessa. Rauhanliitto on mukana myös ydinaseiden täyskieltoon tähtäävässä Abolition 2000 -kampanjassa.

Listan muista yhteistyökumppaneistamme löydät täältä.