Ajankohtaista

Järjestöt vetosivat Stubbiin Oslon sopimukseen liittymisen puolesta

Vasemmalta oikealle: Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius ja ulkoministeri Alexander StubbVasemmalta oikealle: Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius ja ulkoministeri Alexander StubbRyhmä kansalaisjärjestöjen edustajia vetosi ulkoministeri Alexander Stubbiin, että Suomi kieltäisi humanitaarisia ongelmia aiheuttavat rypäleaseet ja liittyisi Oslossa joulukuussa allekirjoitettavaan rypäleasekieltosopimukseen. 

Rauhanliitto ja Sadankomitea: Hallituksen rypäleasepäätös avattava eduskunnassa

Kansainvälinen rypäleasekampanja on hyvin pettynyt hallituksen linjaukseen jättäytyä rypäleasekieltosopimuksen ulkopuolelle. Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistyksen toiminnanjohtaja Laura Lodenius vaatii, että hallituksen päätös rypäleaseista avataan eduskunnassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Rauhan- ja väkivallattomuuskasvatusta kansalaisjärjestöjen tuottamana


Rauhankoulu 10 vuotta

Rauhanjärjestöjen aloitteesta synnytetty "Rauhankoulu" on koulujen tueksi tarkoitettu toimintapäivä. Rauhankoulu auttaa lähestymään erilaisia teemoja, kuten väkivaltaa ja väkivallattomuutta, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, konfliktien syiden ymmärtämistä, suvaitsevaisuutta sekä jokaisen omaa vastuuta ja mahdollisuuksia toimia paremman puolesta.

YK-viikolla varustelurahat Millennium-tavoitteiden saavuttamiseksi

YK:aseidenriisuntaviikolla:

- Rauhanjärjestöt vetoavat, että Suomi kantaisi oman vastuunsa sotilasmenojen kehityksestä eikä kasvattaisi varustelumenoja seuraavien vuosien aikana. Uusia hankintoja kuten Hornetien uusaseistamista tai liittymistä mihinkään sotilasliittoon ei rauhanjärjestöjen mielestä voida nykytilanteessa perustella millään lailla järkevästi. Turvallisuuspolitiikan linjaukset ovat ajankohtaisia nyt kun hallitus on luvannut heti kunnallisvaalien jälkeen antaa eduskunnalle turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selontekonsa.