Ajankohtaista

YK-viikolla varustelurahat Millennium-tavoitteiden saavuttamiseksi

YK:aseidenriisuntaviikolla:

- Rauhanjärjestöt vetoavat, että Suomi kantaisi oman vastuunsa sotilasmenojen kehityksestä eikä kasvattaisi varustelumenoja seuraavien vuosien aikana. Uusia hankintoja kuten Hornetien uusaseistamista tai liittymistä mihinkään sotilasliittoon ei rauhanjärjestöjen mielestä voida nykytilanteessa perustella millään lailla järkevästi. Turvallisuuspolitiikan linjaukset ovat ajankohtaisia nyt kun hallitus on luvannut heti kunnallisvaalien jälkeen antaa eduskunnalle turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selontekonsa.

Rypäleaseiden vastainen toimintaviikko 27.10-2.11.2008

Kansainvälinen kampanja vaatii Suomea liittymään Oslon sopimukseen

Georgian tilanteessa tarvitaan malttia

Georgian kriisi on saanut median ryhmittelemään EU-maat sen mukaan,
miten ne nyt suhtautuvat Venäjään. Halutaanko Venäjään kohdistaa
tiukkaa sanktio- ja eristämispolitiikkaa vai jatkaa yhteistyötä
"business as usual" -pohjalta, koska EU-mailla on niin runsaasti
kaupallisia etuja pelissä? Suomi on näissä ryhmittelyissä sijoitettu
"asialliseen keskustaan".

Median antama kuva on liian yksinkertaistettu. Suomen valintatilanne on paljon syvällisempi.

Lausunto Eduskunnan Puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä asevelvollisuuslaiksi (HE 187/2006 vp)

Rauhanliitto kiittää puolustuvaliokuntaa siitä että se on kutsunut liiton kuultavaksi asevelvollisuuslaista. Rauhanliitto on myös anatnut lain valmisteluvaihessa lausunnon Puolutsuministeriölle .6.2006. Rauhanliiton esityksiä on huomioitu lausuntoyhteenvedossa