Ajankohtaista

Oikeuskansleri ei löytänyt laittomuuksia Patrian vientilupapäätöksistä

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti julkisti 27.6. ratkaisun Rauhanliiton ja Sadankomitean tammikuussa tekemään kanteluun valtioneuvoston vientiluvista Patria Land Systems Oy:lle Arabiemiraatteihin. Ratkaisun mukaan oikeuskanslerilla ei ole "oikeudellisia perusteita arvioida, että valtioneuvosto olisi menetellyt asiassa lainvastaisesti tai ylittänyt sille kuuluvan harkintavaltansa".

ENAAT: EU:n puolustusrahasto hyödyttää vain aseteollisuutta ja vauhdittaa varustelukierrettä tappajaroboteilla

Bryssel, 13.6.2018

Euroopan komissio julkaisi tänään turvallisuuden ja puolustuksen suunnitelmansa EU:n seuraavaan pitkäaikaiseen budjettiin. Puolustusrahaston kasvaessa 2200 prosentilla, esitellyt suunnitelmat vahvistavat ennennäkemättömän suuren rahoituksen turvallisuussektorille ja sotilastarkoituksiin.

Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Rauhanliiton antoi 4.6.2018 lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksestäampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamiseksi.

Sisäministeriö

Viite: SM011:00/2017