Seminaari 21.11. Helsingissä: Keinoäly sodassa ja rauhassa

Aika: tiistai 21.11. klo 14-17

Paikka: Tiedekulman Lounge-tila, 2. krs. (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki)

Tiede on ottanut keinoälyn kehittämisessä valtavia harppauksia viime vuosien aikana - onko edessä uhka vai mahdollisuus rauhan kannalta? 

Robottiaseiden kehittely ja asejärjestelmien autonomisoituminen tuo vakavia moraalisia ja juridisia kysymyksiä. Kuinka robotti erottaa siviilit sotilaista? Kuka on vastuussa jos robotti tekee sotarikoksen? Samaan aikaan keinoäly voi tulevaisuudessa myös tarjota keinoja demokratian vahvistamiseksi ja konfliktien ehkäisyyn. Kun tietokoneet oppivat mallintamaan yhä tarkemmin vaikkapa kielenkäytön nyansseja, saadaan aikaan sovellus, joka auttaisi välttämään inhimmillisiä väärinymmärryksiä ja luomaan parempaa dialogia. Luoko keinoäly keinot maailmanrauhan saavuttamiseksi?

Suomen Rauhanliitto ja Sadankomitea järjestävät Tiedekulman Lounge-tilassa tiistaina 21.11. klo 14-17 seminaarin keinoälyn vaikutuksista turvallisuuspolitiikaan ja rauhantyöhön. Seminaarissa kuullaan laajasti alan tutkijoita. Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

Tapahtuma on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy. Tervetuloa!