– 24.8.2018

Lausunto ampuma-aselain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Rauhanliiton lausunto sisäministeriölle

24.8.2018

Esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Suomen Rauhanliitto kiittää siitä, että siltä on pyydetty lausuntoa edellä mainitusta esityksestä.

Sisäministeriössä on valmisteilla laajempi hallituksen esityspaketti ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Rauhanliitolla on ollut, ja on, siihen liittyviä kantoja, joita esitetty aiemmin ja joihin Rauhanliitto palannee eri yhteyksissä mm. eduskuntakäsittelyn aikana.

Rauhanliitolla ei ole kuitenkaan erityistä kantaa ja lausuttavaa nyt esitettyyn sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Liitto toivoo, että eduskunnassa varataan kunnolla aikaa varsinaisen kokonaisuudistuksen käsittelyyn. Siksikin se ymmärtää esitystä voimaantulosäännösten siirtämisestä siten, että ampuma-aselain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohta vastaisi asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.

Laura Lodenus
toiminnanjohtaja
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund on 1907 perustettu yli kymmenen suomalaisen rauhanjärjestön valtakunnallinen kattojärjestö. Rauhanliitto ja useat sen jäsenjärjestöistä seuraavat asevalvontakysymyksiä kansainvälisesti, muun muassa YK:n pienaseisiin, järjestäytyneen rikollisuuden ja ennen kaikkea tuliaseiden leviämisen estämiseen, aseiden merkitsemiseen, kansainvälisen asekauppasopimuksen (ATT) seurantaan ja näiden valvontaan liittyviin kansainvälisiä prosesseja ja impelentointia Suomessa. Liitto on aktiivinen kansainvälisten pienaseiden leviämisen ja aseväkivaltaa vastustavien kansainvälisten verkostojen toiminnassa ja seuraa Suomen aselainsäädännön kehitystä sekä kampanjoi Suomessa sekä turvallisemman asekulttuurin että tiukemman asekontrollin puolesta.