Toimintapäivät

Rauhankoulun piirroskuvassa vihreään pusakkaan pukeutunut nuori pitelee käsissään ruukkukasvia ja keltaiseen lyhythihaiseen huppariin pukeutunut lapsi istuu pyörätuolissa pidelleen ilmapalloa

Rauhankoulun työpajamuotoisia toimintapäiviä järjestetään suomeksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sekä ruotsiksi Vaasan alueella.

Rauhankoulu tarjoaa koululuokille ja opiskelijaryhmille maksuttomia toimintapäiviä, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, rauha, ihmisoikeudet, konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen ratkaisu sekä globaaliin vastuuseen kasvaminen.

Rauhankoulu-päivät muodostavat globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuden, joka koostuu kullekin osallistuvalle luokalle kahdesta toimintapäivästä sekä ennakko-ja välitehtävistä.

Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua rauhan- ja globaalikasvatuksen teemaa yksilön näkökulmasta draaman avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää.

Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä.

Toimintapäivät pidetään koulussanne. Otollisin tila on suurehko luokka, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun.

Tilaa Rauhankoulu näin

  • Ehdota meille päivämääriä sähköpostitse rauhankoulu@rauhanliitto.fi. Varmistamme sinulle valitsemasi päivät.
  • Ohjaajat ottavat sinuun yhteyttä noin viikkoa ennen ensimmäistä Rauhankoulu-päiväänne. Neuvotelkaa yhdessä toimintapäivän sisällöistä ja ryhmänne toiveista. Ohjaajille kannattaa kertoa luokkaa puhuttaneista asioista, jotta he voivat ottaa ne huomioon päivää suunnitellessaan. Myös ryhmän erityistarpeista kannattaa mainita (liikuntarajoitteiset, suomi toisena kielenä tms.). Ohjaajat kertovat teille tarvitsemistaan materiaaleista ja laitteista.
  • Rauhankoulun vierailuun on hyvä valmistautua etukäteen. Ennen kouluvierailua ohjaajat ehdottavat ryhmällenne ennakkotehtävää, jonka avulla voitte orientoitua Rauhankoulu-päivien teemoihin. Näin pääsette paremmin kiinni itse asiaan ohjaajien tullessa luokkaanne.
  • Ohjaajat tulevat kouluunne hyvissä ajoin ja laittavat luokan valmiiksi toimintapäivää varten.

Apua kaikkiin pulmiin saat numerosta 050 597 9629 / Rauhankoulu tai omilta ohjaajiltanne.