Rauhanliiton uutiskirjeen tilaajalistan rekisteriseloste

Laatimispäivä 23.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry

Osoite: Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki

Muut yhteystiedot: rauhanliitto@rauhanliitto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Toiminnanjohtaja Laura Lodenius. 

Osoite: Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki

Muut yhteystiedot: tiedotus@rauhanliitto.fi, puh. +358 (0)40 099 8275

3 Rekisterin nimi

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry:n uutiskirjeen tilaajalista

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeessä kerrotaan Rauhanliiton kampanjoista ja muista rauhantyöhön ja aseistariisuntakysymyksiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi uutiskirjettä voidaan käyttää varainhankintaan ja tukituotteiden markkinoimiseen. Joitain kertoja vuodessa voidaan listan jäsenille lähettää kohdennetusti tietoa tapahtumista ja kampanjoista.

Uutiskirjeen lähettämisessä ja lukemisessa syntyneitä tietoja käytetään uutiskirjeen levikin ja käytön seurantaan sekä uutiskirjeen kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää listan Rauhanliiton uutiskirjeen tilaajista. Mitään alla olevia tietoja ei kerätä uutiskirjeen lukijoilta, jotka eivät kuulu tilaajalistalle (esim. jos uutiskirje on välitetty edelleen tai avattu muualla jaetun linkin kautta).

Listalle liittymisen yhteydessä tilaajilta kerätään seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite
  • etu- ja sukunimi (vapaaehtoisia)

Uutiskirjeen lukemisen yhteydessä rekisteriin voi tallentua seuraavia tietoja: IP-osoite, lukemisen päivä ja kellonaika, laite, selain tai sähköpostipalvelin ja tietoa siitä, mitä linkkejä tilaaja on uutiskirjeessä klikannut. Näiden tietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tarkempia tietoja siitä, mitä tietoja uutiskirjepalvelu kerää ja miksi, löydät täältä (englanniksi): MailChimp Privacy Policy. MailChimpin evästekäytänteistä löydät tietoja täältä: https://mailchimp.com/legal/cookies/

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoite ja nimi perustuvat tilaajan ilmoitukseen. Tiedot on ilmoitettu rekisteriin joko uutiskirjeen tilauslomakkeella tai ilmoittamalla ne sähköpostitse Rauhanliiton työntekijälle. Lisäksi tietoja kerätään manuaalisesti tapahtumien yhteydessä.

Uutiskirjeen käytön yhteydessä kerätään automaattisesti tietoa siitä, miten ja milloin uutiskirjettä on luettu ja mitkä sisällöt ovat kiinnostaneet. Lisätietoa tästä on kohdassa 5.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tilaajalistaa säilytetään MailChimp-palvelussa, jonka omistaa ja jota hallinnoi The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilaajalistan tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle siinä määrin kuin se on tarpeen tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta. Tilaajalistan tietoja Yhdysvalloissa sijaitsevalla palvelimella. Henkilötietojen siirtämisessä EU:n ja Yhdysvaltain välillä noudatetaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä tietosuojaviitekehystä (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tilaajalistalle voi liittyä tapahtumien yhteydessä manuaalisesti ilmoittamalla tilausta varten kerättävät tiedot paperiselle listalle. Nämä listat tuhotaan välittömästi, kun tiedot on syötetty sähköiseen järjestelmään. Manuaalisia listoja saavat käsitellä tapahtumissa työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka vastaavat esittelypöydän tai vastaavan ylläpidosta.

B Sähköinen aineisto

Sähköinen tilaajalista säilytetään MailChimpin palvelimella. Tietoihin on pääsy niillä Rauhanliiton työntekijöillä, jotka vastaavat järjestön viestinnästä. Palvelu on salasanalla suojattu, ja salasanoja säilytetään huolella ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Salasana luovutetaan vain niille Rauhanliiton työntekijöille, jotka vastaavat järjestön viestinnästä. Salasanat on salattu niin, että ne ovat vain listan käyttäjien tiedossa eivätkä ne näy palveluntarjoajalle.

Jokaisella tilaajalla on pääsy omien tietojensa tarkasteluun henkilökohtaisen käyttäjänimen ja salasanan avulla. Tilaajat eivät näe muiden listan jäsenten tietoja.

Tiedot tietojen lisäämisestä ja muutoksista tallentuvat rekisteriin, samoin tieto siitä, mitä kautta tieto on lisätty (Rauhanliiton työntekijän lisäämä/tilaajan lisäämä).

Järjestelmän tietosuojasta vastaa MailChimp, jolla on käytössä turvallisuuskäytänteet mm. datakeskusten, sovellusten ja toimistotilojen turvaamiseksi sekä tietomurtojen varalta. MailChimpin turvallisuuskäytänteistä voit lukea englanniksi https://mailchimp.com/about/security/

10 Tarkastusoikeus

Tilaajilla on oikeus tarkastaa tietonsa ja muuttaa niitä. Tämä onnistuu MailChimpissä kirjautumalla palveluun uutiskirjeessä olevasta linkistä. Tiedot voi myös tarkistaa kerran vuodessa ottamalla yhteyttä Rauhanliittoon tiedotus@rauhanliitto.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tilaaja voi korjata tietonsa itse MailChimpissä kirjautumalla palveluun uutiskirjeessä olevasta linkistä. Rekisterinpitäjää voi pyytää korjaamaan tiedot ottamalla yhteyttä Rauhanliittoon tiedotus@rauhanliitto.fi.

Omat tietonsa voi poistaa tilaajalistalta käyttämällä uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä täysin ja automaattisesti. Tietojen poistaminen onnistuu myös ilmoituksella Rauhanliitolle (tiedotus@rauhanliitto.fi), jolloin tiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä.