– 24.5.2021

Rauhanliitto kannattaa presidentti Niinistön aloitetta huippukokouksesta

Eri maiden lippuja lipputangoissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti esille maaliskuussa Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessa monenkeskisen järjestelmän tukemisen tarpeen ja Suomen roolin aloitteiden tekijänä.

Tämän päivän suurimpia globaaleja ongelmia ovat ydinaseet, asevarustelukierre, ilmaston lämpeneminen, vesien saastuminen ja köyhyys. Nämä ongelmat ovat ensisijaisesti poliittisia, ja siksi tarvitaan enemmän ymmärrystä ja sopimisen tahtoa. Koronapandemia on ollut kouriintuntuva muistutus ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta.

Kuitenkaan yhteistyön henki ei kulje — päinvastoin. Viimeaikainen kehitys Euroopassa ja Suomessa on ollut erittäin huolestuttavaa. Tämän vuoksi tarvitaan uutta sitoutumista ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan.

Siksi Rauhanliitto tukee presidentti Niinistön aloitetta huippukokouksesta Euroopan turvallisuus ja yhteistyö -järjestön (ETY) hengessä. Rauhanliitto yhtyy Niinistön ajatukseen siitä, että “Suomen kannalta on ensiarvoista taata sääntöjä kunnioittavan monenkeskisen yhteistyön toimivuus”. Suomen tulee toimia kansainvälisen rauhan ja vakauden puolesta sekä olla yhteistyövaraisen turvallisuuden rakenteiden tukija ja rakentaja. Rauhanliitto tukee tällaista aloitteellisuutta ja aktiivisuutta.

Niinistön esitys huippukokouksen koollekutsumisesta ETY:n  ja Helsingin hengessä viittaa liennytykseen, joka saatiin aikaan vuonna 1975 Helsingissä kylmän sodan kireässä poliittisessa ilmapiirissä. ETYK vahvisti poliittista ja sotilaallista liennytystä ja lopulta myös ennalta-arvaamattoman paljon demokratian ja ihmisoikeuksien kehitystä Euroopassa.

Jos Suomi kokoaisi aloitteellisesti huippukokouksen ETY:n hengessä, olisi aika nostaa kunnianhimon tasoa kokouksen isännöinnistä. Tavoitteena tulisi olla ETY:n perusasiakirjan päivittäminen yhteiseen turvallisuuden uuteen visioon ja askelmerkkien luominen tähän pääsemiseksi. Silloin Suomi olisi todella kokoaan suurempi rauhantekijä.

Kuva: UNClimateChange