– 12.3.2021

Rauhankoulun pitkäjänteinen työ saa jatkoa: toiminta laajenee yliopistokaupunkien ulkopuolelle

Piirroskuvassa värikkäästi pukeutuneita lapsia ja nuoria.

 

Rauhanliiton Rauhankoulu-toiminta saa jatkoa, kun ulkoministeriö myönsi tukea Rauhankoulun uudelle globaalikasvatushankkeelle. Globaalivastuu arjessa – tietoa ja taitoa kestävän tulevaisuuden tekijöille -hankkeen kaksivuotinen rahoitus on otettu ilolla vastaan järjestössä. 

Rauhankoulu tukee koulujen opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Rauhankoulun toimintakokonaisuuksissa oppijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa. Teemoina ovat Agenda 2030 tavoitteiden kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, rauha ja oikeudenmukaisuus sekä yhteistyö ja kumppanuus. 

Opetusmenetelminä käytetään kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, erityisesti ajatuksia, tunteita ja empatiaa herätteleviä osallistavan draaman työtapoja ja tarinallisuutta.

”Vahvuutenamme ovat pedagogisen draaman ja kriittisen globaalikasvatuksen osaaminen. Tarinallisuuden ja draaman avulla kaukaisilta tai monimutkaisilta tuntuvat teemat saadaan lähemmäs oppijoiden kokemusmaailmaa.” kertoo Rauhankoulun globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen. 

Rauhankoulu on suunnattu opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille sekä peruskoulujen 4.-9. luokkien ja toisen asteen opiskelijoille ja heidän opettajilleen. Erityisesti opettajaopiskelijoille järjestettävien koulutusten määrä kasvaa. Yhteistyössä eri yliopistojen kanssa järjestettävissä koulutuksissa annetaan valmiuksia ja välineitä globaalikasvatuksen toteuttamiseen kouluissa. 

“Hankekaudella tuetaan myös lukioita uuden lukion opetussuunnitelman globaalikasvatuksen sisältöjen jalkauttamisessa”, Toivonen kertoo. 

Koronapandemian aikana toimintaa järjestetään etä- ja hybridiopetuksena sekä ulkona koulujen lähiluonnossa. Opetus etäyhteyksin on mahdollistanut sen, että Rauhankoulua voidaan tarjota ympäri Suomea. 

Rauhanliiton Rauhankoulu on tehnyt rauhankasvatustyötä jo vuodesta 1998. Se on saanut ulkoministeriöltä tukea kaksivuotisiin globaalikasvatushankkeisiin myös vuosina 2008-2015 ja 2017-2020.

 

Lisätietoja ja Rauhankoulun varaukset: 

Globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen
puh. 050 597 9629, rauhankoulu@rauhanliitto.fi
rauhankoulu.fi