– 18.6.2021

Puolustusministeriön raportti: Suomi myönsi viime vuonna 313 asevientilupaa

Puolustusministeriö on julkaissut raportin vuoden 2020 puolustustarvikkeiden viennistä. Pysyville vienneille ja siirroille myönnettiin 234 lupaa 55 maahan. Näiden lupien arvo oli 305 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessa lupia myönnettiin 313 kappaletta. Euromääräisesti eniten lupia myönnettiin Arabiemiirikuntiin (139 miljoonaa euroa). Alueellisesti tarkasteltuna eniten lupia myönnettiin Euroopan alueelle, euromääräisesti taas Lähi-idän alueelle.

Toteutuneen viennin arvo (79,9 miljoonaa euroa) laski kolmanneksella edellisestä vuodesta. Myönnettyjen lupien moninkertainen määrä kuitenkin osoittaa, että tahtoa aseviennin edistämiseen löytyy huolimatta hallitusohjelman kirjauksista ja poliittisista lausunnoista. Hallitusohjelmassa asevientiluvista on linjattu seuraavasti:

“Suomi edistää kansainvälisen asekauppasopimuksen yleistä sitovuutta, kattavuutta ja toimeenpanoa. Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.”

Kuitenkin erityisesti lupien pitkät voimassaoloajat ovat ristiriidassa tämän kirjauksen kanssa. Esimerkiksi Arabiemiirikuntien vientilupien voimassaoloajat ovat useita kymmeniä vuosia. Myös Saudi-Arabiaan on viety sotatarvikkeita siitä huolimatta, että poliittisissa puheissa on luvattu, ettei Jemenissä sotiville maille enää toimiteta aseita. Onkin ongelmallista, ettei voimassa olevia vientilupia haluta perua eikä aitoa poliittista harkintaa alueellisen tilanteen mukaan tahdota tehdä.

Rauhanliitto vaatii useiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen tavoin, että hallitus noudattaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan sotatarvikkeita ei viedä sotaa käyviin maihin. Samalla kiitämme puolustusministeriön raportointia, joka on avoimempaa kuin rauhanjärjestöjen usein kritisoimat siviilipuolen asevienti ja lupakäytänteet.

Ilahduttavaa on myös, että puolustusministeriö kertoo vuoden 2020 raportissa annettujen vientiä ohjaavien ennakkolausuntojen määrän sekä kielteisten ja myönteisten lausuntojen suhteen. Kiitettävää on myös tieto Botswanaan ja Arabiemiraatteihin annetuista kielteisistä päätöksistä tarkkuuskivääreihin liittyen.

Lue lisää asekaupasta.