– 27.5.2021

Siviilien suojelu aseellisissa konflikteissa otettava vakavasti

Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

Aseiden käytön ja tilanteen eskaloituessa jälleen kerran Gazassa Pelastakaa Lapset -järjestö uutisoi Israelin ja palestiinalaisten välisissä väkivaltaisuuksissa kuolleen myös kymmeniä lapsia. Israelin ilmaiskut vahingoittivat kouluja Gazassa, mikä vaikutti yli 40 000 lapsen elämään. Israelissa taas kolme koulua vahingoittui Gazasta tulevien raketti-iskujen seurauksena.

Vuosikymmenten väkivallan kierre, järjestelmällinen sorto ja miehitysolosuhteet aiheuttavat paitsi akuuttia inhimillistä kärsimystä, myös vaikuttavat siihen, millaiseksi kokonainen sukupolvi lapsia ja nuoria kasvaa. Myös siksi tilanteella on kauaskantoiset seuraukset siihen, millaisiksi kestävän rauhan ja tulevaisuuden rakentamisen mahdollisuudet muodostuvat. Israelin ja Palestiinan ratkaisematon tilanne on myös monia muita Lähi-idän konflikteja ruokkiva bensiinitynnyri.

***

YK:n turvallisuusneuvostolla oli 25.5. avoin keskustelu siviilien suojelusta aseellisissa konflikteissa. Tätä ennen 26 kansainvälistä järjestöä julkaisi kannanoton, jossa vaaditaan YK:n pääsihteeriä, turvallisuusneuvostoa, jäsenvaltioita ja aseistettuja toimijoita ympäri maailmaa toimimaan kiireellisesti, jotta sopimusten edellyttämä siviilien suojelu aseellisissa konflikteissa otettaisiin todesta. Kannanotossa vaaditaan, että stategioita ja taistelutapoja muutetaan järjestelmällisesti niin, että siviilejä suojeltaisiin kaikessa sodankäynnissä.

Pandemia on entisestään lisännyt hätää ja vaikeuttanut rauhanrakentamista aseellisissa konflikteissa. Globaalin pandemian varjolla on rajoitettu siviiliyhteiskunnan toimintaa monessa maassa. Erityisesti muutenkin haavoittuvassa asemassa olevien, ihmisoikeuspuolustajien ja jopa tunnustettujen avustusjärjestöjen toimintamahdollisuudet ovat kutistuneet.

Rauhanliikkeessä teemme työtä, jotta sodille saadaan loppu. Rauhanjärjestöt tekevät yhteiskunnallista vaikuttamistyötä pitkällä tähtäimellä, jotta päätöksenteossa puututtaisiin konfliktien juurisyihin, eikä ruokittaisi väkivaltaan tukeutuvia rakenteita ja kehitystä.

Nyt on saatava nopeasti aikaan kansainvälinen ryhtiliike siviilien suojaamiseksi konflikteissa. Valtioiden on julkisesti ja rohkeasti tuomittava ja sanktioitava toiminta, jonka kohteena ovat siviilit, tai jossa ei noudateta humanitaarisen oikeuden sääntöjä voimankäytön suhteellisuudesta ja kohdentamisesta. On myös järjestelmällisemmin saatava rikosoikeudelliseen vastuuseen he, jotka rikkovat sodankäynnin sääntöjä, humanitaarista oikeutta ja ovat vastuussa siviilien hädästä, haavoittumisista ja kuolemista. Piittaamattomuus kansainvälisestä oikeudesta sekä aseellisesti ja taloudellisesti voimakkaamman sanelu ei ole kenenkään etu. Kehitys kohti rauhaa ja turvallisempaa maailmaa ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Siksi meidän on tehtävä tämä muutos itse.

Laura Lodenius
Rauhanliiton toiminnanjohtaja