– 8.11.2018

Höstmöte 2018

Fredsförbundet har stedgeneligt höstmöte på Fredsstationen (Hfrs, Loktorget 3) sö 19.11 kl. 12.

Röstberättigade är medlemsföreningarnas representanter men alla andra är också välkomna att delta.

Vi behandlar stadgeenliga ärenden (verksamhetsplan, budget 2019 och väljes ordföranden och styrelsemmedellmmar iställer för de som är i tur att avgå).

Vi börjar med sopp-lunch.