– 14.2.2019

Möte för nordiska fredsorganisationer om kärnvapennedrustning 29–30 mars

Mielenosoituskyltti, jossa on valkoinen rauhanmerkki mustalla pohjalla

Inbjudan till möte för nordiska fredsorganisationer om de nordiska ländernas och civilsamhällets syn på kärnvapennedrustning. 29-30 mars 2019 i Mariehamn.

De nordiska länderna har olika profil och politik i fråga om nedrustning och vapenkontroll, bl.a. vad gäller vapenexportkontroll och klustervapen, men också gällande kärnvapennedrustning. Trots det stöder sig de nordiska länderna ofta på varandra när det gäller global fredspolitik, och för dialog om nedrustning, fredsmedling och fredsfrågor. I fråga om kärnvapen och nedrustning har Sverige traditionellt varit den mest aktiva och intagit en ledarroll.

Fredsorganisationerna i de olika nordiska länderna har haft mindre regelbundna kontakter under senaste tio åren jämfört med till exempel under 80-talet, när kärnvapenfrågan senast var en stor debattfråga.

Många av de nordiska fredsorganisationerna har under det senaste året tagit ställning för kärnvapennedrustning och för kärnvapenavtalet som slöts i FN 2017. En del organisationer i Norden är medlemmar i den internationella ICAN-kampanjen som fick Nobels fredspris för sitt arbete för en kärnvapenfri värld.

Finlands Fredsförbund och Ålands fredsinstitut vill samla de nordiska fredsorganisationerna, för att debattera kärnvapenförbudsavtalet och diskutera strategier för hur man kan aktivera kärnvapen-nedrustningsdebatten i de nordiska länderna samt stöda regeringarna i deras linjedragning i riktning mot en kärnvapenfri värld och nedrustning.

Målet med mötet är att

 • Få en bättre förståelse för de nordiska ländernas syner, förutsättningar och positioner i fråga om nedrustning och kärnvapen.
 • Diskutera hur de nordiska fredsorganisationerna ser på den aktuella situationen och hur de anser att man hur bäst kan motarbeta kärnvapenhotet och den humanitära utmaning som kärnvapen utgör.
 • Återaktivera debatten i nedrustningsfrågor.
 • Diskutera hur kärnvapenkontroll och -nedrustning bäst kan uppnås.
 • Diskutera fredsorganisationernas roll och aktioner gällande de nordiska ländernas ratificering av kärnvapenförbudsavtalet.

Program

Fredagen den 29.3

 • 14.30 Välkommen, presentation av deltagarna och programmet
 • 15.15. De nordiska ländernas syn på kärnvapennedrustningen
 • 16.30 kaffe
 • 17.00 Fredsorganisationernas arbete för kärnvapennedrustning
 • 19.30 Middag

Eventuella arbetsgrupper efter middagen

Lördagen den 30.3

 • 9.00 Diskussion om samarbete och strategier för kärnvapennedrustningen
 • i smågrupper
 • 11.00 Genomgång av smågruppernas förslag och diskussion om framtida handlingsplan
 • 12.25 Avslutning
 • 12.30-13.30 Lunch

Anmälan till mötet

Var vänlig och meddela Marianne Laxén, Finlands Fredsförbundets viceordförande: mannelx@hotmail.com vem som kommer från din organisation senast den 28 februari.