– 16.4.2018

Syrien behöver fredsbyggande! Finland behöver ett fredspolitiskt program

USA:s, Storbritanniens och Frankrikes missilattacker mot mål i Syrien är, anser Fredsförbundet, inte rätt lösning och sätt att ”signalera” i den rådande politiska situationen där kriget i Syrien ingår i en större stormaktspolitik. Inom fredsrörelsen är man oroad att konflikten eskalerar till följd av bombningarna och framför allt att kärnvapenmakternas relationer blir ännu frostigare, med en allt värre hotspiral och ökat vapenskrammel.

Bruk av kemiska vapen är en krigsförbrytelse, som de skyldiga måste ställas till svars för. Nu vore det viktigt att få korrekt information om användningen av kemiska vapen. Inspektörer från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) borde få tillträde till området och göra de inspektioner som behövs. Också Finland kunde göra en insats exempelvis i påvisandet av att kemiska vapen använts, så att fakta kan konstateras och de skyldiga fås till svars.

Finlands utrikespolitiska beslutsfattare bör aktivare främja fred och dialog, vara fredsförespråkare och inte bara rätta sig efter stormakterna.

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund, som är paraplyorganisation för 16 finländska fredsorganisationer, höll sitt vårmöte 15.4.2018. Förbundet arbetar för främjandet av fred, nedrustning och fredsfostran i Finland och globalt.

På vårmötet beslöts bland annat att föreslå för landets regering att tillsätta en parlamentarisk kommitté för beredning av ett fredspolitiskt program för Finland.