Lärarnas kommentarer

Fredsskolan samlar in respons och gör regelbundet en bedömning av verksamhetens inverkan på målgruppen. Här finns några tankar från lärare vars grupper deltagit i Fredsskolan hösten 2019:

Fredsskolans inverkan på barn och unga

”Eleverna fick tid att tänka och reflektera på saker som har med deras egen vardag att göra och hur detta kan kopplas till hållbar utveckling. De globala målen blev med konkreta för eleverna genom dramatiseringar och diskussionsuppgifter.” (lärare i åk 6, Esbo, hösten 2019)

”Viktig och aktuell information lärs ut på ett intressant sätt och så att eleverna förstår” (lärare i åk 5-6, Borgå, hösten 2019)

”Förhoppningsvis påverkar det elevernas attityder och värderingar. Definitivt fick de mer kunskap och möjlighet att leva sig in i situationen” (lärare i åk 9, Vanda, hösten 2019)

”Dramaövningarna fångade elevernas intresse och motivation.” (lärare i åk 6, Esbo, hösten 2019)

”Jag tror att ämnet är intressant och viktigt för barn i dag” (lärare i åk 4-6, Helsingfors, hösten 2019)

”Upplevde att många elever uppriktigt begrundade rättvist/orättvist, och fick en tankeställare om hur olika utgångslägen i livet påverkar vår framtid. Diskussionen fortsatte.” (lärare i åk 4-6, Vanda, hösten 2019)

Kommentarer från tidigare år:

“Eleverna har lärt sig mera om begreppet flykting och allt runt omkring
det, inte bara vetenskapligt eller informationsmässigt utan också
upplevt det med hjälp av drama! Konkret. Det här är jättebra!” (åk 7, Vasa, 2018)

“En större förståelse för vad man själv kan göra att förändra.”
(åk 4, Vasa 2018)

“Eleverna har lärt sig mera om begreppet flykting och allt runt omkring
det, inte bara vetenskapligt eller informationsmässigt utan också
upplevt det med hjälp av drama! Konkret. Det här är jättebra!” (åk 7, Vasa, 2018)

“Bra Tema! Tänkvärda tankar, idéer och övningar.” (lågstadium i Vasanejden, 2013)