– 10.12.2019

Fredsskolan har kört i gång på svenska i Nyland

Rauhankoulun ohjaaja piirtää hahmon taululle.

Fredsskolan erbjuder fredsfostran för skolelever och lärare. Under hösten har Fredsskolan kommit i gång även på svenska. Fredsskolan fokuserar på freds- och global fostran genom aktivitetsdagar för skolgrupper.

”Vår styrka är kritisk global fostran och kunnande inom pedagogiskt drama. Genom drama kan eleverna leva sig in i den vardag som människor världen över lever i, och via det behandlas globala utvecklingsfrågor”, säger Annukka Toivonen, som är sakkunnig inom global fostran.

Dramaberättelserna väcker känslor och tankar och stärker därmed elevernas aktiva deltagande såväl i klassrummet som i förhållande till världen.

Det är första gången som Fredsskolan erbjuds på svenska åt svenskspråkiga skolor i Nyland. Tidigare har det funnits svenskspråkig verksamhet i Österbotten.

Nya ledare i huvudstadsregionen

Sju svenskspråkiga ledare har i höst utbildats till att leda Fredsskolans aktivitetshelheter. Tio skolgrupper i Helsingfors, Vanda, Esbo och Borgå har deltagit i Fredsskolan, och fler grupper får chansen våren 2020.

”Fredsskolan har väckt både lärarnas och elevernas intresse. Vi har fått respons om att dramametoderna fungerar och att verkstäderna består av en lämplig blandning teori och praktiska övningar”, säger Heini Rautoma, som koordinerar Fredsskolan på svenska.

Mål för hållbar utveckling behandlas genom drama

Fredsskolan erbjuder två dramaberättelser på svenska; en för lågstadiet och en för högstadiet.

Lågstadieeleverna bekantar sig med socialt hållbar utveckling genom en berättelse om en flicka i Kenya. Bland annat behandlar de mål om jämställdhet och god utbildning. Högstadiets dramaverkstad tar deltagarna till Sydsudan och Uganda och lyfter fram teman om fred och rättvisa.

Rauhankoulun ohjaajat liitutaulun edessä.
Fredsskolans ledare Heini Rautoma och Kaisa Lallukka på skolbesök.

År 2020 utvidgas det svenskspråkiga utbudet med ytterligare en dramaberättelse som utspelar sig i Zambia och som behandlar jämställdhetsfrågor och ungas möjligheter att påverka.

Våren 2019 beviljade utrikesministeriet bidrag för projektet ”Hopp och kunskap i Agenda 2030 – att bygga en hållbar framtid”. I projektet läggs särskild vikt på de globala målen för hållbar utveckling samt hur var och en kan påverka att de uppfylls.

Fredsskolan har utfört fredsfostransarbete inom Finlands Fredsförbund sedan år 1998. Fredsskolan har fått bidrag för tvååriga projekt inom global fostran åren 2008-2015 och 2017-2018.

Tilläggsinformation

Heini Rautoma
Koordinator för Fredsskolans svenskspråkiga verksamhet
tel. 041 31 77 611
eller fredsskolan@rauhanliitto.fi

Annukka Toivonen
Sakkunnig inom global fostran, Fredsskolans verksamhet
tel. 050 597 9629
eller rauhankoulu@rauhanliitto.fi