– 1.2.2018

Fredsskolan i Vasa med omnejd – aktivitetsdagar till skolor

Beställ skolbesök – erbjud dina elever tankeväckande aktivitetsdagar i global fostran!

Fredsskolan arrangerar för skolklasser och studerandegrupper avgiftsfria aktivitetshelheter, där global fostran och deltagande drama som arbetsmetoder förenas. Aktiviteter erbjuds i Åbo, Tammerfors, Vasa- och huvudstadsregionen.

Vad?

Fredsskolan är Finlands Fredsförbunds och Institutet för Fredsfostran rf gemensamma projekt i global fostran, som följer FN:s allmänna mål. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden. Fredsskolans projekt förverkligas 2017-2018 med stöd från utrikesministeriet.

De kostnadsfria aktivitetsdagarna riktar sig till skolklasser (grundskolor och gymnasiet) och studerandegrupper. Fredsskolans upplevelserika aktivitetsdagar utmanar eleverna att tänka på fred och globala utvecklingsfrågor i sitt eget liv, och hur dessa frågor uttrycker sig i samhället och i vår värld.

Under aktivitetsdagarna arbetar eleverna med hjälp av engagerande och inkluderande dramametoder kring frågor om global utveckling, vardagliga och globala konflikter och deras fredliga lösningar, samt människorättsfrågor, jämlikhet och aktivt medborgarskap.

Aktivitetshelheterna består av två Fredsskoledagar samt en förhands- och en mellanuppgift. Under första aktivitetsdagen undersöks ett valt tema ur individens synvinkel med hjälp av en dramaberättelse.

Efter första sammankomsten får gruppen en mellanuppgift, som fördjupar ämnet och för det närmare elevens vardag.

Den andra aktivitetsdagens mål är att behandla temat ur en bredare synvinkel och sätta namn på fenomen. Fredsskoledagarna handleds av två utbildade handledare, som har en grundutbildning som pedagoger. Innehållet under aktivitetsdagarna kan formas efter elevernas och lärarens behov och önskemål.

Var?

I Vasa med omnejd hämtar fredsskolehandledarna aktivitetsdagarna till skolorna. Som utrymme kan användas t.ex. ett större klassrum, där pulpeterna kan skjutas åt sidan.

När?

Aktivitetsdagarna är vardagar mellan 8 och 16. Fredsskoledagarna bildar en helhet, där gruppen deltar vanligtvis i två stycken tre timmars långa aktivitetshetsdagar. Aktivitetsdagarna är inte på varandra följande dagar, utan mellan dem bör vara tillräcklig tid att göra mellanuppgiften.

I Österbotten kan du beställa Fredsskoledagar för din klass nu!

Våren 2018 skulle dagarna vara under tidsperioden 5.3.-31.5.

Tilläggsinformation, frågor och reserveringar per e-post:

rauhankoulu@rauhanliitto.fi