– 10.1.2018

Fredsskolans ledarutbildning i Jakobstad

Vill du leda Fredsskola i skolorna? Vi utbildar nya ledare till Fredsskolan 3.2. i Jakobstad.

Fredsskolan arrangerar aktivitetshelheter för skolklasser och studerandegrupper. I Fredsskolan förenas global fostran och deltagande drama som arbetsmetoder. Centrala teman är globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, jämlikhet, orsaker till konflikter, fredliga lösningar samt fostran kring globalt ansvar och aktivt medborgarskap. Fredsskolan har verkat sedan 1998. Fredsskoleverksamhet ordnas i Åbo, Tammefors, Österbotten och huvudstadsområdet.

TILL VEM RIKTAR SIG KURSEN

Till kursen välkomnar vi personer som är intresserande av freds- och global fostran, fredskultur och dramapedagogik och som är villiga att leda aktivitetsdagar för skolelever. Efter kursen kan man leda fredsskoledagar och få ersättning för det. Arbetet går ut på att leda workshoppar om fred för skolelever i Österbotten. Arbetstiderna anpassas till hur det passar för skolorna och ledaren. Man jobbar parvis.

KURSINNEHÅLL

Under kursdagen kommer deltagarna att fördjupa sig i fredsfostrans grunder samt Fredsskolans verksamhet och målsättningar. Deltagarna lära sig att använda drama i undervisningen, tex. genom s.k. statyteknik och dramatiseringar. Under utbildningsdagen ges information som behövs för att leda Fredsskolan.

TID OCH PLATS

Kursen hålls i Jakobstad lördagen 3.2.2018 klockan 8.30 – 16.30. Adressen är Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad (i Novias Campus Allegro) .

ANMÄL DIG senast 28.1. per e-post till Fredsskolan: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Kursen är avgiftsfri. Deltagarna svarar själva för lunch- och resekostnader.

Utbildningen ordnas av Fredsskolan. Fredsskolan är Finlands Fredsförbunds projekt för freds- och global fostran. Projektet stöds av Utrikesministeriets understöd för global fostran.

Mera information: www.rauhanliitto.fi/fredsskola eller rauhankoulu@rauhanliitto.fi